De brug van geld naar waarde

Ging het er al die tijd niet gewoon om dat de waarde van het geld af ging? Vanuit het systeem gezien zou je dit inflatie kunnen noemen, je geld wordt minder waard. Vanuit je innerlijk weten zou je het ook kunnen bekijken als iets wat er voor zorgt dat je weer in contact komt met je echte waarde. En dat dit dus geen geld bleek te zijn, of iets wat je kunt kopen of verkopen.

In deze tijd waarin meer en meer mensen er achter komen dat hetgeen zij écht belangrijk vinden in het leven simpelweg niet te koop is, of na te jagen, dat het er alleen is door je ogen te openen, door te genieten van het hier en nu, door te beleven, door met aandacht te leven. Bewust te zijn. Door tijd door te brengen met hen die je lief hebt. Wanneer dit gegeven geconstateerd is laat men zich niet meer vangen in valse beloften, uitgestelde beloningen en deadlines, oftewel de wereld zoals we die zo lang zagen.

Want je kostbaarste bezit was nooit je geld, het was je tijd en aandacht en met het wegvallen van de illusie dat geld je dit zou geven vervalt automatisch alle waarde die men er aan gekoppeld had.

De verschuiving die plaatsvind is niet zozeer de absolute opheffing van geld, het is het verplaatsen van de rol die het innam in ons leven. Het kan een handig middel zijn, maar het is geen doel op zich. Nu we geld steeds meer naar de achtergrond hebben geschoven, ontstaat ook hierin een bewustzijnsgroei. Want nu we ons bewust zijn van de werkelijke waarde(n) zijn we ons meteen ook bewust van waar we een bijdrage aan willen leveren. Bewust zijn van wat je (uit)geeft, en jezelf afvragen of dit in overeenstemming is met je eigen waarden. Steunen we lokale initiatieven of verbinden we ons met grote concerns? Kiezen we voor kwantiteit of kwaliteit. Ambachtelijk of industriële producten. Vakmanschap of fabriekswerk?

Bewust zijn van wat je geeft en waar je een bijdrage aan levert. Waar verbind jij je mee?

Wanneer we dat wat we uitgeven laten bijdragen aan het grote geheel, begint dit klein. Door te kiezen voor ambachtelijk, kleine initiatieven, waar kwaliteit voorop staat i.p.v. meer en meer geld verwerven. Wanneer we hierin investeren, onze tijd en aandacht hier naar uit laten gaan, zal er op alle vlakken weer tijd vrij komen en zetten we ontwikkeling weer voorop. Leren we elkaar weer écht iets, iets wat er toe doet.

Want wat je uitgeeft zou mogen bijdragen aan het grote geheel, aan lokale ondernemers, de bakker op de hoek, de boer, aan vakmanschap, aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

Laten we weer waardering hebben voor de mensen, ondernemers, bedrijven etc. die met tijd en aandacht hun vakmanschap hebben voort weten te zetten. Die kwaliteit verkozen boven kwantiteit. En laat het een voorbeeld zijn voor de wereld. Laten we met elkaar zien dat er wel tijd is om je te ontwikkelen in deze wereld, dat mensen in staat zijn de prachtigste dingen te maken, te bedenken, te creëren. Er is géén enkel ander wezen op deze planeet met zoveel creatie kracht als de mens. En laten we afstand nemen van de vluchtige ren je rot maatschappij. De papieren wereld die draait op protocollen en systemen, waar verantwoordelijkheid en gevoel gezien word als een handicap en je vooral je afstand dient houden, protocollen op dient te volgen en je te houden aan het script zoals dat nu eenmaal geschreven is, waar geen vragen mogen zijn.

Die tijd is geweest, onze kinderen mogen leren dat zij zich kunnen specialiseren in dat wat zij leuk vinden, dat ze zich mogen ontwikkelen. Dat ze mogen leren waar hun interesses liggen. De wereld mogen ontdekken. De echte wereld.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: